Решение для переработки ТБО

Технологічна лінія «під ключ» по переробці твердих побутових відходів (ТПВ) з отриманням відновлювального джерела енергії — RDF палива

Поточна ситуація на ринку переробки ТПВ

Однією з важливих проблем, які встають перед сучасним розвиненим суспільством, являється переробка і утилізація постійно зростаючого об’єму відходів, які утворюються самим суспільством.

Норма накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) складає 1,5 м³/рік на одну людину в житловому фонді, що при середній насипній щільності ТПВ 0,2 т/м³ складає до 300 кг/рік на 1 людину.

Основні задачі

 1. Сортування поточних ТПВ та полігонних (лежалих) з вилученням корисних фракцій (вторинна сировина — пластик, скло, чорні та кольорові метали; паливо RDF);
 2. Мінімізація залишків «хвостів» переробки.

Ефект від переробки

 • покращення санітарного стану;
 • підвищення якості вторинної сировини і RDF палива, отриманого з відходів;
 • підвищення об’ємів і продуктивності сортування та переробки відходів;
 • уповільнення розширення земельних площ, які займають полігони для захоронення відходів;
 • реалізація товарної продукції;
 • запобігання загорянь на полігоні, за рахунок вилучення горючої фракції і переробки її в RDF паливо;
 • приріст потоку прибутку, який отримується від реалізації вторинної сировини та від підвищення продуктивності сортування і переробки відходів.

Стратегія розвитку діяльності підприємства

Стратегія розвитку підприємства у сфері вторинних ресурсів — створення високотехнологічного комплексного виробництва, яке включає збір, сортування і виробництво із відсортованої вторинної сировини екологічно чистої примислової продукції різного застосування (кінцевого продукту), виготовлення із органічної частки
відходів висококалорійного RDF палива і реалізація його споживачам (цементні заводи, ТЕЦ та ін.)

Джерела повернення інвестицій

 1. Збут вторинної сировини (пластик, скло, метал), яка отримується із комерційних та побутових відходів.
 2. Збут виробленого RDF палива або спалювання з метою отримання теплової енергії.
 3. Скорочення тарифних платежів на захоронення ТПВ.

Основні етапи переробки

Етап 1

Включає бункер-конвейер приймання, накопичення та дозованої подачі ТПВ на сепараційний барабан, який призначений для розривання поліетиленових пакетів, розділення по фракції та транспортування ТПВ на подальшу переробку.

Етап 2

Включає пост ручного сортування та магнітну сепарацію, на етапі якого відділяються:
— пластик (ПЕТ пляшка, ПП та ПЕ тара)
— скло;
— чорні та кольорові метали;
— будівельне сміття.

Етап 3

Стадія подрібнення твердих побутових відходів після ручного сортування та магнітної сепарації, яка включає шредер і забезпечує на виході фракцію матеріалу менше 20-50 мм (в залежності від необхідної задачі). Укомплектований живильникомдозатором, для рівномірної подачі матеріалу на стадію сушки.

Етап 4

Стадія сушки твердих побутових відходів забезпечує зниження вологості подрібненого продукту для подальшої переробки.
Сушильний барабан передбачає підключення газоходів від існуючого джерела, яке вироблятиме тепловий агент.

Етап 5

Система пневмотранспорту та молоткова дробарка здійснюють прийом, подрібнення до франції 5-10 мм та транспортування висушеного та підготовленого RDF палива на подальшу переробку (пресування, спалювання для отримання теплової енергії і т.п.).

3D візуалізація лінії переробки ТПВ з отриманням RDF палива для подальшої переробки в піролізних установках

Обратный звонок