Обладнання для переробки відходів від BIOsmartex

Сьогодні переробка твердих побутових відходів у паливо є одним з основних питань виробництва. Для утилізації таких продуктів зазвичай використовують спеціальні піролізне устаткування.

Піролізне обладнання для переробки відходів

Піролізна установка — це ефективне обладнання для переробки відходів, за допомогою якого одержують рідке паливо. Воно називається Refuse-Derived Fuel або скорочено RDF-паливо. Це може бути синтетична нафта, піролізний газ чи напівкокс.

Технологічна лінія «під ключ» з переробки твердих побутових відходів (ТПВ) з отриманням відновлюваного джерела енергії — RDF-палива.

Поточна ситуація на ринку переробки ТПВ

Однією з найважливіших проблем, які стоять перед сучасним розвиненим суспільством, є переробка та утилізація постійно зростаючого обсягу відходів, що утворюються самим суспільством.

Норма накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) становить 1,5 м³/рік на одну особу в житловому фонді, що при середній насипній щільності ТПВ 0,2 т/м³ становить до 300 кг/рік на 1 особу. Виправити ситуацію допоможе обладнання для виробництва RDF-палива.

Основні завдання

 1. Сортування поточних ТПВ та полігонних (ті, що вже лежать певний час) із вилученням корисних фракцій (вторинна сировина — пластик, скло, чорні та кольорові метали, паливо RDF).
 2. Мінімізація залишків «хвостів» переробки.

Ефект від переробки

 • Підвищення якості вторинної сировини та RDF-палива, отриманого з відходів.
 • Поліпшення санітарного стану.
 • Реалізація товарної продукції, одержаної завдяки вже існуючій лінії виробництва RDF-палива в Україні.
 • Підвищення обсягів та продуктивності сортування та переробки відходів.
 • Уповільнення розширення земельних площ, які займають полігони для захоронення відходів.
 • Запобігання загорянням на полігоні, шляхом вилучення горючої фракції та переробки її в RDF-паливо.
 • Виробництво RDF-палива в Україні дозволяє збільшити приріст прибутку, який отримується від реалізації вторинної сировини та від підвищення продуктивності сортування та переробки відходів.

Стратегія розвитку діяльності підприємства

Стратегія розвитку підприємства у сфері вторинних ресурсів — створення високотехнологічного комплексного виробництва, що включає збирання, сортування та виробництво з відсортованої вторинної сировини екологічно чистої промислової продукції для різного застосування (кінцевого продукту).

Крім того, переробка твердих побутових відходів у паливо передбачає виготовлення з органічної частки побічних продуктів висококалорійного RDF-пального та реалізацію його споживачам (цементні заводи, ТЕЦ та ін.).

Джерела повернення інвестицій

 1. Збут вторинної сировини (пластик, скло, метал), що отримується з комерційних і побутових відходів.
 2. Збут виробленого RDF-палива або спалювання з метою одержання теплової енергії.
 3. Піролізне обладнання для переробки відходів сприяє скороченню тарифних платежів на поховання ТПВ.

Основні етапи переробки

Етап 1

Лінії виробництва RDF-палива в Україні включають бункер-конвеєр прийому, накопичення та дозованої подачі ТПВ на сепараційний барабан. Він призначений для розриву поліетиленових пакетів, поділу на фракції та транспортування ТПВ на подальшу переробку.

Етап 2

Містить в собі пост ручного сортування та магнітну сепарацію, на етапі якої відокремлюються:

 • пластик (ПЕТ пляшка, ПП та ПЕ тара);
 • скло;
 • чорні та кольорові метали;
 • будівельне сміття.

Етап 3

Стадія подрібнення твердих побутових відходів після ручного сортування та магнітної сепарації, що включає шредер і забезпечує на виході фракцію матеріалу меншу за 20-50 мм (залежно від необхідної задачі). Укомплектований дозатором живильником для рівномірної подачі матеріалу на стадію сушіння.

Етап 4

Стадія сушіння твердих побутових відходів забезпечує зниження вологості подрібненого продукту для подальшої переробки.

Обладнання для виробництва RDF-палива має сушильний барабан, який передбачає підключення газоходів від джерела, що виробляється тепловим агентом.

Етап 5

Система пневмотранспорту та молоткова дробарка здійснюють прийом, подрібнення до фракції 5-10 мм та транспортування висушеного та підготовленого RDF-палива на подальшу переробку (пресування, спалювання для отримання теплової енергії тощо).

Виробництво RDF-палива в Україні з BIOsmartex

Звертайтеся до наших спеціалістів, якщо вас зацікавило виробництво RDF-палива в Україні. Ми підберемо відповідне обладнання та проконсультуємо вас з усіх питань. Ознайомитись з особливостями технологічного процесу вам допоможе 3D-візуалізація лінії переробки ТПВ з отриманням RDF-палива для подальшої переробки в піролізному устаткуванні.

Зворотний дзвінок